2017-2018
VISIE en VORMING1514
Inleiding in modulethema2Inleiding in modulethema2
Historische pedagogiek6Historische pedagogiek6
Filosofie6Filosofie6
Reflectie – begeleiding bij de PGE1Reflectie – begeleiding bij de PGE1
MEESTERSCHAP3030
Eigentijdse kleuterschool10Krachtige leeromgeving12
Ouders als partners6Ontwikkeling in DIVERSITEIT6
Leerkrachten en leerlingen als partners6Frans als tweede taal (BaO)6
Integrale jeugdhulp4Bewegingsopvoeding (BaO)6
Open lezing4
LEIDERSCHAP en BELEID1515
Open lezing: superdiversiteit3
Schoolwetgeving4Schoolwetgeving 4
Schoolmanagement & Kwaliteitszorg5Schoolmanagement & Kwaliteitszorg 4
Schoolbeleid6Schoolbeleid4