Beste cursist,

Op zaterdag 5 september 2020 start het nieuwe academiejaar van het KHIVO.

We starten stipt om 08.45 uur in ons leslokaal met de inleiding van de module ‘Samen school maken’, gebracht door onze rector Dhr. Hein Van Renterghem. Na deze inleiding eindigt de eerste lesdag voor de cursisten van het eerste en tweede jaar. De cursisten van het derde jaar en de afgestudeerde cursisten worden uiteraard verwacht voor het tweede deel, namelijk de proclamatie.

De proclamatie start om 10.40 uur.

Na een inleidend woordje door een bestuurslid en een genodigde, worden de getuigschriften en diploma’s één voor één overhandigd.

Uiteraard moeten wij ook rekening houden met de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen inzake het corona-virus. Daarom willen wij u nu reeds informeren over enkele belangrijke aandachtspunten, die ook gelden voor alle lesdagen.
Bij het binnenkomen van het schoolgebouw:
  • Je handen ontsmetten. Er zal hiertoe een desinfecterende handgel voorzien zijn.
  • Een mondmasker te dragen. Breng dus zeker een mondmasker mee.
  • De sociale afstand te behouden (minstens 1,5 meter afstand van elkaar voorzien)
    – Je gaat via de trap in de onthaalruimte naar de eerste verdieping.
    – Je stapt aan de rechterzijde van de trap, de gang en het leslokaal.
Bij het binnenkomen van het leslokaal:

– Je krijgt nogmaals de kans om jouw handen te ontsmetten.
– Je neemt onmiddellijk plaats op een stoel die jou wordt toegewezen door een bestuurslid.

Vanaf de tweede lesdag (zaterdag 12/09) zal je een vaste plaats mogen innemen.

– Op jouw plaats blijf je het mondmasker dragen. ( cf. richtlijnen vanuit de overheid.)
– Na eventueel hoesten, niezen of snuiten van de neus moet je opnieuw jouw handen ontsmetten. Om praktische redenen willen wij je daarom vragen om een klein flesje desinfecterende handgel mee te brengen voor persoonlijk gebruik.
– Op het einde van de proclamatie wordt er deze keer geen receptie georganiseerd.
– Tijdens gewone lesdagen wordt de pauze buiten georganiseerd zodat je toch even het mondmasker kunt afzetten op voorwaarde dat de sociale afstand blijvend wordt gerespecteerd. Er is daar ook extra sanitaire voorziening. Wij voorzien tijdens de pauzes geen koffie of andere dranken. Daarom willen wij jou verzoeken om zelf jouw drank mee te brengen.

Bij het verlaten van het klaslokaal:

– Je stap aan de andere zijde van het klaslokaal, de gang en de trap.
– Het kan zijn dat er een andere uitgang wordt voorzien na overleg met de EDUGO-preventieadviseur. Je zal hierover geïnformeerd worden bij het afsluiten van het eerste gedeelte van de lesdag.
– Ben je ziek en/of ervaar je symptomen van het coronavirus? Blijf dan zeker thuis! Gelieve jouw afwezigheid via mail door te geven aan de voorzitter, Dhr. Eric Van Laere én aan de coördinator COVID-19, Danny De Smet: de.smet.danny1@skynet.be
– Bent u besmet met het coronavirus? Verwittig dan onmiddellijk de voorzitter én de coördinator COVID-19, Danny De Smet: de.smet.danny1@skynet.be zodat wij de cursisten met wie je in contact bent geweest, kunnen verwittigen.

Wij hopen u wekelijks, heel gezond, te mogen verwelkomen in deze toch wel bijzonder situatie.

Namens het bestuur KHIVO,
Met vriendelijke groeten,

Eric Van Laere – Voorzitter
Danny De Smet – KHIVO-coördinatie Covid-19