Financieel beleid

Docent: de heer Dirk Segers

6 contacturen

Situering

Meer en meer is basiskennis van financieel beleid een item geworden, die scholen ondersteunen in hun werking en uitdragen van hun pedagogisch project.
Financies moeten directie, leerkrachten, ouders,… informatie kunnen geven over de mogelijkheden en beperkingen bij de aanwending van middelen die door de overheid worden toegekend. Soms lijken deze middelen onvoldoende, waardoor andere (eigen) middelen moeten aangesproken worden.

Doelstellingen

 • Belang van de evolutie in de vzw-wetgeving en dubbele boekhouding (ook voor onderwijsinstellingen).
 • Inzichten en verbanden in en tussen balans, resultatenrekening (de jaarrekening) en begroting
 • Inzichten in werkingsmiddelen, eigen middelen en werkingsuitgaven van de school
 • Controle van de jaarrekeningen
 • Contacten met externe partners die financieel beleid mee kunnen ondersteunen

Inhoud

 • Boekhoudkundige verplichtingen voor scholen (vzw-wetgeving)
 • Principes van dubbel boekhouden
 • Structuur en opmaak van balans, resultatenrekening, rekeningenplan
 • Opmaken van begroting en begrotingscontrole
 • Werkingsmiddelen van de school en besteding van de middelen (relatie tot begroting en prioriteitsstelling)
 • Middelen van ouderraad en feestcomités
 • Leerlingenrekeningen: opmaak – opvolging betaling – wat met wanbetalers?
 • Afsluiten en controle van de jaarrekening
 • Publicatie van de jaarrekening
 • Opmaak van contracten en attesten (oa erfpacht, financiering, leningen,….)
 • Contacten met externe diensten

Didactische werkvormen

Interactieve benadering met ondersteuning van concrete voorbeelden en een powerpointpresentatie.