Fundamenten van het schooleigen opvoedingsconcept

Docent: de heer Hein Van Renterghem

6 contacturen

Situering

Iedere opvoeding gebeurt vanuit een bepaald mensbeeld. Vanuit een personalistische visie analyseren we het ‘Opvoedingsconcept van het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen’, waardoor de 5 algemene Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in een breder kader gesitueerd worden. Hiermee wordt een basis geboden voor de opmaak van een schooleigen opvoedingsproject.

Doelstellingen

  • De personalistische zienswijze op opvoeding en onderwijs als grondslag voor onze identiteit;
  • De personalistische achtergronden in het Opvoedingsconcept en de Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs herkennen;
  • Een hedendaagse invulling van de katholieke identiteit in onze scholen;
  • Betekening als centraal concept voor een verantwoorde opvoedingspraxis.

Inhoud

  • De personale invulling van persoonlijkheid-gedrag-situatie
  • ‘Betekening’ als fundament voor identiteit en zingeving
  • De Vlaamse samenleving en het katholiek onderwijs aan het begin van de 21ste eeuw
  • De visie op de mens en de wereld, het kind en de school volgens het opvoedingsconcept van het katholiek basisonderwijs
  • De 12 grondwaarden van het katholiek basisonderwijs
  • Concrete aanwijzingen i.v.m. de opmaak van een schooleigen opvoedingsproject a.d.h.v. de 5 opdrachten

Didactische werkvormen

De leerinhouden worden aangebracht aan de hand van een powerpointpresentatie. De hand-outs worden ter beschikking gesteld.
Er is een syllabus voorzien met uitgebreide teksten.
Iedere deelnemer ontvangt de brochure ‘Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs’ (VVKBaO, 2000).