Godsdienst

Docent: mevrouw Katrien Tonnard

6 contacturen

Situering

Een gewijzigde samenleving vraagt om een nieuwe toekomstvisie voor het vak godsdienst in alle onderwijsvormen. Vanuit deze visie werd er gewerkt aan nieuwe leerplannen voor alle onderwijsniveaus en geldend in alle onderwijsnetten. Vanuit diverse praktijkervaringen is het interessant te toetsen welke rol dit vak speelt in de spanning tussen identiteit van de school en de levensbeschouwelijke verscheidenheid.

Doelstellingen

  • Kritisch reflecteren over de visietekst die aan de basis van alle leerplannen RKG ligt.
  • De visie van de Bisschoppen op godsdienstonderwijs kunnen toetsen aan de opbouw en doelen van: het werkplan RKG voor de katholieke kleuterscholen; het leerplan RKG (buitengewoon) lager onderwijs.
  • Het leerproces begrijpen en concreet kunnen toepassen op een aantal concrete praktijksituaties.
  • Aan de hand van een aantal casussen kunnen reflecteren over betekenissen van het vak godsdienst in basisonderwijs, pastoraal en het christelijk opvoedingsproject in katholieke basisscholen.

Inhoud

  • De visie van de Bisschoppen op godsdienstonderwijs getoetst aan concrete casussen uit de verschillende onderwijsnetten.
  • Het rooms-katholieke godsdienstonderwijs getoetst aan de visietekst die de basis is voor alle nieuwe leerplannen.
  • Bespreking van het schema van levensbeschouwelijke en religieuze groei dat basis is in het werkplan RKG voor Katholieke Kleuterscholen, het raamplan RKG Buitengewoon Onderwijs en Leerplan RKG Lager Onderwijs.
  • Opbouw en leerproces van deze documenten.

Didactische werkvormen

  • Rollenspel door de deelnemers
  • De leerstof wordt interactief voorgedragen met visuele ondersteuning van powerpointpresentatie. Hand-outs worden ter beschikking gesteld.