Historische pedagogiek (module 4)

Docent: de heer Ward De Boe

6 contacturen

Situering

Deze sessies belichten een specifiek thema uit de geschiedenis van opvoeding en onderwijs: de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking of een specifieke nood. Een historisch-pedagogische reflectie kan een stimulerende en verruimende bijdrage leveren om de thematiek van de brede zorg verder te doorgronden.

Doelstellingen

  • De beeldvorming en de maatschappelijke behandeling van de mens, c.q. het kind, met een beperking of een zorgnood kunnen schetsen.
  • De evolutie kunnen schetsen van het ortho(ped)agogisch denken en handelen.
  • Belangrijke (internationale) pioniers in de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking kunnen situeren en aantonen dat hun werk doorheen de geschiedenis relevant is gebleven en tot op vandaag doorwerkt.
  • Kunnen schetsen hoe de zorg in België doorheen de tijd is uitgebouwd.

Inhoud

  • Een historische kijk op de beeldvorming over en de maatschappelijke behandeling van de mens (c.q. het kind) met een beperking of een specifieke zorgnood.
  • Het ontstaan en de ontwikkeling van de ortho(ped)agogiek en de zorg voor het kind en de jongere met een beperking of een nood: visies en paradigmata, praktijken, pioniers…
  • Uitbouw van de zorg in België, met specifieke aandacht voor het ontstaan en de ontwikkeling van het buitengewoon onderwijs en de zorg in het gewoon (basis)onderwijs.

Didactische werkvormen

De leerinhoud wordt verklarend gepresenteerd en met beeldmateriaal geïllustreerd. Er zijn aanzetten tot kritische reflectie voorzien. Dialoog laat toe de pedagogische spanningsvelden en de inspirerende kracht van deze onderwijsideeën te bespreken.