Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de VCOV, Ouderkoepel voor het vrij onderwijs, nodigen je van harte uit op de infoavond ‘Polarisering: gangmaker of bangmaker’. De sprekers zijn Khalid Benhaddou, co√∂rdinator onderwijsnetwerk islamexperten en Chris Wyns van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Tijdens deze avond verwerf je inzicht in het omgaan met de toenemende tegenstellingen in onze samenleving. Hoe geef je dit een plaats in de opvoeding thuis en op school?… Tegenstellingen vatten we daarbij veel ruimer op dan enkel de godsdienstige.