Orthodidactiek

Docent: de heer Karl Baert

8 contacturen

Situering

Orthodidactiek wint meer en meer aan belang als het gaat over de draagkracht van scholen enerzijds en de invoering van de nieuwe visie op zorg anderzijds. Met deze cyclus willen we de band tussen preventie en orthodidactiek aantonen en de verschillende aspecten van een goede orthodidactiek toepassen op verschillende leer- en/of andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

Doelstellingen

  • De cursisten kunnen verwoorden hoe andere dan leerlingenkenmerken (didactiek, leerkrachtgedrag, klasmanagement, socio-culturele achtergrond) het leerproces kunnen beïnvloeden.
  • De cursisten kunnen door praktijkvoorbeelden het belang van een goed preventief beleid op het vlak van didactiek, leerkrachtgedrag, klasmanagement en socio-culturele aanpak aan elkaar doorgeven.
  • De cursisten kennen de geldende definitie van de aangebrachte leer- en/of andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.
  • De cursisten kennen de essentiële kenmerken van de aangebrachte leer- en/of andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.
  • De cursisten kunnen concrete voorbeelden geven van de verschillende maatregelen die vallen onder het letterwoord STICORDI.

Inhoud

Voorkomen is beter dan genezen. Met dit als uitgangspunt bekijken we in de eerste samenkomst op welke manier leerproblemen kunnen voorkomen worden. Preventie is in deze visie een belangrijk onderdeel van een goede orthodidactiek. We bekijken een aantal aspecten zoals leerprincipes, aspecten van leerkrachtgedrag, klasmanagement en socio-culturele achtergrond.

In de volgende bijeenkomsten bespreken we telkens de specifieke leer- en/of andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: dyslexie, dyscalculie, DCD, ontwikkelingsdysfasie, ASS en NLD/VSLD.
Uitgaande van de nieuwste inzichten omschrijven we telkens het ‘gezonde’ proces om zo het continuüm van normale naar ernstig gestoorde situatie te verkennen. Centraal in de orthodidactiek van deze stoornissen staat de taakgerichte aanpak.
Uitgaande van een goede hypothesevorming verkennen we de aard van de stoornis, verzamelen we indien nodig bijkomende gegevens en bepalen we de juiste aanpak. Uitgaande van de verzamelde kennis geven we het orthodidactisch handelen vorm: STICORDI is hier onze leidraad: hoe stimuleren (motiveren), compenseren, remediëren en relativeren en dispenseren we leerproblemen.

Didactische werkvormen

De leerstof wordt interactief voorgedragen met visuele ondersteuning van een powerpointpresentatie. Hand-outs worden ter beschikking gesteld.
Diverse werkvormen komen aan bod.