2018-2019

3de moduleUren4de moduleUren
Identiteit in ontwikkelingBrede zorg
VISIE en VORMING15VISIE en VORMING15
Inleiding in modulethema2Inleiding in modulethema2
Historische pedagogiek6Historische pedagogiek6
Filosofie6Filosofie6
Introductie PGE1Reflectie – begeleiding bij PGE1
MEESTERSCHAP28MEESTERSCHAP30
Godsdienst (BaO)6Orthodidactiek8
Wereldoriëntatie10Wiskunde (BaO)8
Open lezing4Open lezing4
Fundamenten van het schooleigen opvoedingsconcept6Breed zorgbeleid10
Reflectie – begeleiding bij PGE2
LEIDERSCHAP en BELEID17LEIDERSCHAP en BELEID15
Innovatiestrategieën8Schoolmanagement & kwaliteitszorg4
Pedagogisch beleid5Schoolwetgeving3
Schoolwetgeving4Financieel beleid8

2019-2020

5de moduleUren6de moduleUren
School en samenlevingSchool en cultuur
VISIE en VORMING15VISIE en VORMING15
Inleiding in modulethema2Inleiding in modulethema2
Historische pedagogiek6Historische pedagogiek6
Filosofie6Filosofie6
Introductie PGE1Reflectie – begeleiding bij PGE1
MEESTERSCHAP30MEESTERSCHAP30
Ontwerpend en onderzoekend leren (S.T.E.M.)8Muzische opvoeding/vorming (visie & praktijk)12
ICT- media8Open lezing4
Toegepaste psychologie6Nederlands K.O./L.O.10
Relationele vorming6Cultureel aanbod4
Reflectie – begeleiding bij PGE2
LEIDERSCHAP en BELEID15LEIDERSCHAP en BELEID15
Schoolwetgeving4Schoolwetgeving4
Schoolmanagement & kwaliteitszorg5Schoolmanagement & kwaliteitszorg6
Schoolbeleid6Schoolbeleid - Actuele opvoedings- en onderwijsanalyse5

2020-2021

1ste moduleUren2de moduleUren
Samen school makenOmgaan met verscheidenheid
VISIE en VORMING15VISIE en VORMING15
Inleiding in modulethema2Inleiding in modulethema2
Historische pedagogiek6Historische pedagogiek6
Filosofie6Filosofie6
Reflectie – begeleiding bij PGE1Reflectie – begeleiding bij PGE1
MEESTERSCHAP30MEESTERSCHAP30
Eigentijdse kleuterschool10Krachtige leeromgeving12
Ouders als partners6Ontwikkeling in diversiteit6
Leerkrachten en leerlingen als partners6Frans als tweede taal (BaO)6
Integrale jeugdhulp4Bewegingsopvoeding (BaO)6
Open lezing2
Reflectie – begeleiding bij PGE2
LEIDERSCHAP en BELEID15LEIDERSCHAP en BELEID15
Schoolbeleid6Open lezing3
Schoolmanagement & kwaliteitszorg5Schoolmanagement & kwaliteitszorg4
Schoolwetgeving4Schoolwetgeving4
Schoolbeleid4