Schoolmanagement en kwaliteitszorg in het onderwijs

Docent: de heer Eric Van Laere

4 contacturen

Situering

Kwaliteitszorg is uit het onderwijs niet meer weg te denken. De overheid biedt scholen immers een vrij grote autonomie om deze kwaliteitszorg op te nemen en uit te werken. Dit brengt mee dat schoolmanagement steeds belangrijker wordt. Daarom nemen we ‘Schoolmanagement en kwaliteitszorg’ als doorgaande lijn doorheen de zes modules van de KHIVO-opleiding en linken beide aspecten aan elk modulethema.
Binnen deze module gaan we in op de brede zorg die een school heeft voor haar kwaliteit. Hoe kan de school in haar management haar kwaliteit inschatten?

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in de diverse kwaliteitsaspecten van een basisschool.
 • Inzicht verwerven in hoe de school op een degelijke manier haar kwaliteit kan bevragen en inschatten.

Inhoud

 • Kwaliteitsaspecten van een basisschool
 • Kwaliteit bevragen; instrumenten
 • Ideeën over management voeren, gebaseerd op kwaliteitsinschatting
 • Planmatige aanpak van belangrijke aspecten:
            Exemplarisch: voorstelling van een concreet concept en plan.

Didactische werkvormen

 • De leerstof wordt interactief aangeboden met visuele ondersteuning van een ppt-presentatie. De leerstofelementen staan vermeld in de cursus. De presentaties worden ter beschikking gesteld via de website www.dhosgent.be
 • Er wordt verwezen naar relevante en recente literatuur.
 • Een concreet praktijkvoorbeeld wordt voorgesteld en kritisch bevraagd.