Veranderingsprocessen en innovatiestrategieën

Docent: de heer Werner Bosman

8 contacturen

Situering

Werken aan de toekomst van het onderwijs is investeren in mensen. De ontwikkeling van de leraar en de schoolleider is en blijft de beste bron voor een succesvolle innovatie in de school. In deze cursus willen we zoeken naar factoren die belemmerend of bevorderend kunnen werken op de implementatie van een vernieuwingsproces. Het is de bedoeling om zicht te krijgen op manieren waarop leraren en schoolleiders gemotiveerd kunnen worden tot vernieuwing en dit tot in hun klaslokalen.

Doelstellingen

 • Een sterkte-zwakte analyse maken van een gerealiseerde of een te realiseren verandering.
 • Zicht krijgen op eigen verandering en leren.
 • De samenhang tussen de verschillende elementen van een onderwijsvernieuwing begrijpen.
 • Verwoorden waarom onderwijsvernieuwingen (uit het verleden) niet werk(t)en.
 • De verschillende elementen van het functioneel gebied ‘leraar’ omschrijven.
 • Bij het functioneel gebied ‘leraar’ passende innovatiestrategieën formuleren die de invoering van een vernieuwing kunnen bevorderen.
 • De verschillende elementen van het functioneel gebied ‘interventies’ omschrijven.
 • Bij het functioneel gebied ‘interventies’ passende innovatiestrategieën formuleren die de invoering van een vernieuwing kunnen bevorderen.
 • De initiële sterkte-zwakte analyse kritisch bekijken in het licht van de cursus.

Inhoud

In de cursus worden volgende onderdelen behandeld:

 • Inleiding: verandering
 • Elementen van een vernieuwingsproces
  1. functionele gebieden
  2. historisch leergeld
 • Synthese
 • De leraar
  1. betekenisgeving
  2. betrokkenheid
  3. professionele ontwikkeling
  4. subjectieve onderwijstheorie
  5. het opdoen van leerervaringen
  6. het micropolitiek perspectief
 • De interventies
 • Afsluiting: reflectie op verandering

Didactische werkvormen

De leerstof wordt actief en interactief verwerkt met visuele ondersteuning van een powerpointpresentatie. De werkmaterialen worden tijdens de cursus en de presentatie na de cursus ter beschikking gesteld.