Wereldoriëntatie in kleuteronderwijs

Docent: mevrouw Ingrid Mattheeuws

6 contacturen

Situering

Thematisch werken is het uitgangspunt voor wereldoriëntatie in de kleuterschool.
Het creëren van een krachtige leeromgeving voor kleuters houdt in dat de leerkracht inspeelt op de interesse van kleuters, reflecteert, communiceert,… en kansen biedt voor onderzoekend leren.

Doelstellingen

  • Reflecteren over een krachtige leeromgeving voor het leergebied wereldoriëntatie.
  • Inzichten verwerven over doelgericht én thematisch werken aansluitend bij het leren van jonge kinderen.

Inhoud

  • Thematisch werken: een rijk activiteitenaanbod creëren met inbreng van kinderen
  • Het thema van de module “Identiteit in ontwikkeling” verkennen en verdiepen door middel van interactieve werkvormen.
  • Bestaansdimensies uit het leerplan wereldoriëntatie verdiepen waaronder: sociaalgeoriënteerde dimensies, tijds- en ruimtekaders bij kleuters
  • Onderzoekend leren bij jonge kinderen verdiepen
  • Evalueren en reflecteren met jonge kinderen binnen het leergebied wereldoriëntatie.

Didactische werkvormen

  • Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie, video en didactisch materiaal om de inhouden te illustreren.
  • Interactieve werkvormen geven kansen tot inbreng en hoge betrokkenheid van de deelnemers.