KHIVO?

Het Katholiek Hoger Instituut Voor Opvoedkunde Dr. F. De Hovre (KHIVO) organiseert voor leerkrachten uit het lager- en kleuteronderwijs, maar ook uit andere onderwijsniveaus een door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende opleiding van 120 contacturen. 

khivo

  De meerwaarde voor jezelf:

  • vorming en verdieping als leerkracht
  • een degelijke voorbereiding voor wie een andere verantwoordelijke onderwijsfunctie ambieert: adviseur, inspecteur, nascholer, beleidsondersteuner, (intern) pedagogisch begeleider, zorgcoördinator, taakleraar, ICT-coördinator, mentor,…
  • een aanbeveling om directeur te worden (diocesaan advies)
  • meer welbevinden en een grotere betrokkenheid als lid van het schoolteam

 KHIVO!

Meesterschap

Cursussen die gericht zijn op de leergebieden in het basisonderwijs. Hedendaagse didactiek en onderwijsvernieuwing staan hier centraal.

Visie en vorming

Een fundamentele vorming door cursussen psychologie, historische pedagogiek en filosofie en actuele opvoedings- en onderwijsanalyse.

Leiderschap

Sterke aandacht voor vorming op gebied van beleid van een basisschool, leiding geven en begeleiding van innovaties.

Programmabrochure 2019-2020!

KHIVO vzw - Sint-Jozefstraat 10 - 9041 Oostakker