Het Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde biedt een driejarige opleiding aan, voor leraren met goesting voor onderwijs. Leraren uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, die hun loopbaan een impuls willen geven en hun skills willen up-liften tot op organisatieniveau, vinden in KHIVO de meest geschikte opleiding!

Elke cursist die de opleiding met succes afrondt is in staat om pedagogische vernieuwingen aan te sturen in de eigen school, scholengroep of in de scholengemeenschap.

Je kan je online inschrijven via dit formulier.

Programmabrochure 2024-2025

Klik hier voor een
DHOS Infocomercial!

Meesterschap
Cursussen die gericht zijn op de leergebieden in het basisonderwijs. Hedendaagse didactiek en onderwijsvernieuwing staan hier centraal.

Visie en vorming
Een fundamentele vorming door cursussen psychologie, historische pedagogiek en filosofie en actuele opvoedings- en onderwijsanalyse.

Leiderschap
Sterke aandacht voor vorming op gebied van beleid van een basisschool, leiding geven en begeleiding van innovaties.

KHIVO vzw - Sint-Jozefstraat 10 - 9041 Oostakker

VOLGENDE INFOSESSIES KHIVO:  

08/05/2024 en 28/08/2024 van 15 tot 16 uur.
  • Wil je je visie op onderwijs en opvoeding verdiepen en verbreden?
  • Ben je geboeid door evoluties in het onderwijs?
  • Zet je graag mee je schouders onder een ontwikkelingsgerichte dynamiek in je school?
  • Zie je uit naar een nieuwe leidinggevende uitdaging in je onderwijsloopbaan?

Laat je aanwezigheid op een infosessie weten aan: