2022-2023

5de moduleUren6de moduleUren
School en samenlevingSchool en cultuur
VISIE en VORMING15VISIE en VORMING15
Inleiding in modulethema2Inleiding in modulethema2
Filosofie6Filosofie6
Historische pedagogiek6Historische pedagogiek6
ReflectieBegeleiding bij de
PGE
1Reflectie – begeleiding bij PGE1
MEESTERSCHAP32MEESTERSCHAP30
Ontwerpend en onderzoekend leren (S.T.E.M.)8Muzische
opvoeding/vorming
- algemene visie
- praktijk (BaO)
10
Leren leren6Relationele
vorming/sociale
vaardigheden en
seksuele ontwikkeling
6
Toegepaste psychologie: gedragspsychologie8Nederlands
- algemene visie
- praktijk (BaO)
10
ICT-media6Open lezing/cultureel
aanbod:
museumbezoek Gent
(za.namiddag)
4
Open lezing
(avond)
4
LEIDERSCHAP en BELEID13LEIDERSCHAP en BELEID15
Schoolwetgeving2Schoolwetgeving4
Schoolmanagement
& Kwaliteitszorg
(maatschappelijke
verwachting t.a.v.
de school &
externe
kwaliteitscontrole)
verwachting t.a.v.
de school &
externe
kwaliteitscontrole)
Schooldoorlichting
2
Referentiekader
onderwijs kwaliteit
(R.O.K.)
3
Schoolmanagement &
Kwaliteitszorg:
schoolcultuur
5
Schoolbeleid6Schoolbeleid6

2023-2024

1ste moduleUren2de moduleUren
Samen school makenOmgaan met verscheidenheid
VISIE en VORMING15VISIE en VORMING15
Inleiding in modulethema2Inleiding in modulethema2
Historische pedagogiek6Historische pedagogiek6
Filosofie6Filosofie6
Reflectie – begeleiding bij PGE1Reflectie – begeleiding bij PGE1
MEESTERSCHAP30MEESTERSCHAP30
Eigentijdse kleuterschool10Krachtige leeromgeving12
Ouders als partners6Ontwikkeling in diversiteit6
Leerkrachten en leerlingen als partners6Frans als tweede taal (BaO)6
Integrale jeugdhulp4Bewegingsopvoeding (BaO)6
Open lezing2
Reflectie – begeleiding bij PGE2
LEIDERSCHAP en BELEID15LEIDERSCHAP en BELEID15
Schoolbeleid6Open lezing3
Schoolmanagement & kwaliteitszorg5Schoolmanagement & kwaliteitszorg4
Schoolwetgeving4Schoolwetgeving4
Schoolbeleid4

2024-2025

3de moduleUren4de moduleUren
Identiteit in ontwikkelingBrede zorg
VISIE en VORMING15VISIE en VORMING15
Duiding van het modulethema2Duiding van het modulethema2
Historische pedagogiek6Historische pedagogiek6
Filosofie6Filosofie6
Introductie PGE1Reflectie – begeleiding bij PGE1
MEESTERSCHAP28MEESTERSCHAP30
Godsdienst (BaO)6Orthodidactiek8
Mens en maatschappij10Wiskunde (BaO)8
Open lezing4Open lezing4
Fundamenten van het schooleigen opvoedingsconcept6Breed zorgbeleid10
Reflectie – begeleiding bij PGE2
LEIDERSCHAP en BELEID17LEIDERSCHAP en BELEID15
Innovatiestrategieën8Schoolmanagement & kwaliteitszorg4
Pedagogisch beleid5Schoolwetgeving3
Schoolwetgeving4