Filosofie (module 4)

Docent: de heer Peter Hebb

8 contacturen

Situering

Filosofie is denken over de werkelijkheid. Zij tracht vanuit de verwondering over al wat is te peilen naar de waarheid van het zijn; een zoeken dat vermag te vinden zonder te bezitten.

Doelen

De cursus filosofie stimuleert de studenten tot een kritisch nadenken over wat wij als mens al te vaak evident vinden. Filosofie verruimt onze blik op de werkelijkheid en beantwoordt bovendien aan een fundamenteel mensenlijk verlangen: een denkend bestaan te leiden. Doelstelling is op zoek te gaan naar het wezen van de ethische zorg.

Inhoud

De mens onderscheidt zich van het dier door onder meer de aanwezigheid van een ethisch handelen dat het recht van de sterkste doorbreekt. Maar is de moraal met haar begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’ geen uitvinding van de mens, zoals Friedrich Nietzsche (1844-1900) stelde? We zullen met Emmanuel Levinas (1906-1995) de ethiek als een deel van het wezen van de mens verdedigen en tegelijkertijd de absoluutheid ervan relativeren door een ethiek van het haalbare en van de verantwoordelijkheid voor te stellen. Hierbij gaan we verder-dan-de-ethiek tot in de “agapè” als de wezenskern van de mens. Hierin dient het ethisch handelen gegrond te zijn, eerder dan in de abstracte (= van de “agapè” losgemaakte) plicht.

Didactische werkvormen

In hoofdzaak hoorcolleges met interactieve discussies.