Filosofie (module 3)

Docent: de heer Peter Hebb

6 contacturen

Situering

Filosofie is denken over de werkelijkheid. Zij tracht vanuit de verwondering over al wat is te peilen naar de waarheid van het zijn; een zoeken dat vermag te vinden zonder te bezitten.

Doelstellingen

De cursus filosofie stimuleert de studenten tot kritisch nadenken over wat wij als mens al te vaak evident vinden. Filosofie verruimt onze blik op de werkelijkheid en beantwoordt bovendien aan een fundamenteel menselijk verlangen: een denkend bestaan te leiden. De doelstelling is om duidelijk te maken in welke richting het ontwikkelingsproces van kinderen zich zou kunnen ontwikkelen.

Inhoud

De mens is een wezen dat voortdurend verandert wordt gezegd, maar hoe kan dat? Wat verandert er? Identiteit duidt immers op iets wat hetzelfde blijft en verandering betekent het tegenovergestelde. Bestaan identiteit en verandering dan buiten elkaar of dringt verandering tot in het wezen van de mens door? Maar hoe kan ik dan nog dezelfde persoon blijven? Een wat abstractere inleiding op het wezen van de verandering die de beperktheid van het verstandsdenken wil aantonen en de weg wijst naar een dialectische rede.

Existentialisme. Hoe word ik mezelf?

Met de Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855) verkennen we drie stadia die de mens in zijn ontwikkeling kan doormaken: het esthetische stadium waarin het opgaan in het genieten centraal staat, het ethische stadium waarbij de mens verantwoordelijkheid opneemt en duurzame keuzes maakt, en het religieuze stadium waarin de mens als enkeling voor “het absolute” staat. Met Kierkegaard leren we de betekenis van het begrip “existentie” kennen: Wat betekent het om als mens te bestaan?

Didactische werkvormen

In hoofdzaak hoorcolleges met interactieve discussie