Wereldoriëntatie in de lagere school

Docent: de heer Mathias Chlarie

6 contacturen

Situering

De maatschappelijke achtergrond waarin de eindtermen wereldoriëntatie zijn ontwikkeld schetsen het opgroeiende kind in interactie met een snel veranderende en multiculterele samenleving. Het kind wordt tegelijk onderzoeker en ontdekker en scherpt het eigen innovatief vermogen aan. Het leergebied wereldoriëntatie opent op die manier een boeiende weg naar talentonderzoek en talentontwikkeling bij kinderen. Maar welke vaardigheden en kennis heeft de leerkracht van de lagere shool nodig om dit leerproces te mediëren? In deze module onderzoeken we het opbrengstgericht handelen van de leerkracht in de lagere school vanuit de eindtermen en leerplandoelen voor het leergebied wereldoriëntatie.

Doelstellingen

 • Zich verdiepen in de visie achter de eindtermen en de geest van het leerplan.
 • Wetenschappelijk en technisch denken in de lagere school.
 • Dynamisch gebruik van tijd –en ruimtekaders in de lagere school.
 • Antwoorden zoeken op enkele knelpunten in de dagelijkse wero – praktijk.
 • Komen tot een brede en handelingsgeriche evaluatie van beoogde doelen.

Inhoud

 • Uitgangspunten van de eindtermen en het leerplan wereldoriëntatie.
 • Verdieping van de bestaansdimensies: tijd, ruimte, natuur en techniek
 • Reflectie op actuele uitdagingen:
  1. Splitising eindtermen wereldoriëntatie mens en techniek – mens en maatschappij
  2. 21st century skills
  3. STEM-actieplan 2012 -2020
  4. Onderzoekend en ontwerpend leren
  5. Outdoor education
 • Ontwikkeling van de autonomie via het leergebied wereldoriëntatie
 • Brongebruik in de lagere school.

Didactische werkvormen

Doceermomenten worden afgewisseld met onderzoeksopdrachten, collegiale uitwisseling, lectuurstudie en stellingname.