• Proclamatie 2020

  • Proclamatie 2019

  • Proclamatie 2018


Afscheidsspeech proclamatie door Jurgen Van Baarle, cursist derde jaar

Overlijden Eerw. Heer Lucien Lootens

Getuigenis van Br. Staf Verhoeven (Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes, Oostakker):

“'Hij was een man van het onderwijs.' Ik ben er zeker van dat de mensen die hem gekend hebben dit zullen beamen.

Slechts 4 jaar was hij een zondagsonderpastoor verbonden aan een parochie, dus weinig ‘pastorale’ ervaring.

Zijn activiteiten als priester waren verbonden met ‘onderwijs’: als leraar en vooral als directeur van de zaterdagvoormiddaglessen, genoemd ‘DHOS’ (opleiding van onderwijzers die mogelijks een directiefunctie ambiëren).

Hij heeft ook vele jaren twee broedergemeenschappen begeleid: Broeders van de Christelijke  Scholen (als aalmoezenier) in Gent en de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes (als rector).

Er was ook een andere Lucien: de emotionele priester. Een vat vol emoties maar hij kon die moeilijk tonen en vooral, hij kon daarin geen evenwicht vinden. Lucien was eerder geneigd om de ‘donkere kant’ van het leven te zien en te benadrukken. Maar dat wist hij en hij leed er onder.

Lucien, dank voor uw aanwezigheid in onze gemeenschap. 35 jaar is niet niks."

Top