docenten 2015-2016cursus
Walter Andries was schooldirecteur, vervolgens medewerker aan de Vlaamse Onderwijsraad en werd daarna onderwijsinspecteur. Binnen de onderwijsinspectie volgde hij de onderwijswetgeving op de voet en niet in het minst de kansen die daarin aan scholen geboden worden om hun onderwijsproject te realiseren. SCHOOLWETGEVING
(module 3)SCHOOLWETGEVING
(module 4)
Karl Baert, master in de Pedagogische Wetenschappen en master in het Onderwijsmanagement. Hij was nascholer en projectmedewerker VLOR. Hij is al meer dan tien jaar onderwijsinspecteur. Hij doceert aan dit instituut de cursus Toegepaste Gedragspsychologie en Ontwikkeling in verscheidenheid. Karl Baert publiceerde als (mede)auteur diverse werken over leer- ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren: ADHD, Op één spoor? (3de herziene druk, Garant, 2008), Waar is de grens? Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen (Lannoo, 2009), Mijn kind heeft NLD (volledig herziene druk, Lannoo, 2012). Hij schreef samen met Professor A. Desoete (UGent) het boek: ‘Ik hoor er ook bij’, Hoe omgaan met ontwikkelings- en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren? (Die Keure,2012).
In 2015 schreef hij als coördinator en als auteur samen met Sofie Bamelis (onderwijskundige), Prof. Dr. Annemie Desoete en m.m.v. Prof. Dr. emeritus Lena Van Slycken (Universiteit Antwerpen) het boek ‘625 onderwijsbegrippen.’ Het onderwijsvademecum voor de basisschool (die Keure, 2015). De professoren Roger Standaert (emeritus), Geert De Vos (UGent) en Peter Van Petegem (Universtiteit Antwerpen) schreven een voorwoord en/of een woord op de cover van dit boek.
ORTHODIDACTIEK
Werner Bosman was schooldirecteur en is thans pedagogisch begeleider basisonderwijs bij de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst van het bisdom Gent. Hij begeleidt de scholen in de regio Aalst, Wetteren, Herzele. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar innovatie van onderwijs en schoolbeleid. VERANDERINGSPROCESSEN EN INNOVATIESTRATEGIEËN
Mathias Chlarie is pedagogisch adviseur bij de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (D.P.B.) van het bisdom Brugge en Docent aan het HIVO Brugge.
Hij was lid van de resonansgroep Peilproeven wereldoriëntatie departement onderwijs en vorming 2010. Hij was ook referaathouder op het Congres DNI: Professionaliseren van leraren met een positief effect op leerlingen(nov. 2010). Hij schreef verschillende artikels over wereldoriëntatie in St.- Canisiusblad,(jan. 2009, jan. 2010 & sept. 2010).
WERELDORIËNTATIE IN DE BASISSCHOOL


WERELDORIËNTATIE IN DE LAGERE SCHOOL
Ward De Boe is master in de psychologie en de pedagogische wetenschappen en geaggregeerde voor het onderwijs. Hij is hoofdlector pedagogische wetenschappen en opleidingshoofd voor de opleiding Bachelor Lager Onderwijs aan Hogeschool Odisee, cmpus Aalst. In zijn onderwijs ligt de nadruk op onderwijssystemen, fundamentele en historische pedagogiek, de band tussen onderwijs en maatschappij e gezinspedagogiek. Naast deze professionele activiteit is hij lid van het schoolbestuur van Vrije School Herdersem (Aalst), begaan met het pedagogisch en didactisch en personeelsbeleid van de school. HISTORISCHE PEDAGOGIEK (module 3)


HISTORISCHE PEDAGOGIEK (module 4)
Danny De Smet was schooldirecteur en is momenteel coördinerende directeur van de Katholieke Scholengemeenschap Rhode – Schelde (basisscholen van Wetteren, Laarne en Oosterzele). Hij is tevens provinciaal voorzitter van COV Oost-Vlaanderen. PEDAGOGISCH BELEID
Griet Goossens was achtereenvolgens onderwijzer, zorgcoördinator en pedagogisch directeur van de vrije basisschool De Wegel in Eeklo. Nu is zij een van de pedagogisch begeleiders in het kader van de implementatie van het M-Decreet. BREED ZORGBELEID
Peter Hebb is ingenieur en volgde aan de KULeuven de opleiding tot master in de wijsbegeerte en bachelor in de godsdienstwetenschappen. Hij behaalde het aggregaat in de wijsbegeerte en is thans actief als leraar wiskunde en godsdienst in de derde graad van het secundair onderwijs. Met de cursisten in het Hoger Instituut voor Opvoedkunde deelt hij zijn passie voor de filosofie, waarbij de persoonlijke voorkeuren en accenten liggen op het vlak van metafysica en zingeving. FILOSOFIE (module 3)


FILOSOFIE (module 4)
Antoine Lievens is master in de wiskunde. Hij is lector wiskunde aan de Hogeschool Odisee, campus Aalst in de opleiding Bachelor Lager Onderwijs. WISKUNDE
Ingrid Mattheeuws was schooldirecteur en nascholer. Thans is zij pedagogisch begeleider bij de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst van het bisdom Gent. Zij begeleidde meerdere jaren het kleuteronderwijs in het Meetjesland en in het Waasland. Nu is zij aan het werk als schoolbegeleider voor de SG Geraardsbergen en Deftinge, SG De Ster, SG De Zevensprong, SG St.-Franciscusscholen en SG Sint Lieven. WERELDORIËNTATIE IN DE KLEUTERSCHOOL
Dirk Segers is master in economische wetenschappen. Hij is financieel beleidsverantwoordelijke voor de vzw Leiepoort in Deinze, een vzw met 3 secundaire scholen. Hij verzorgde verschillende studieavonden voor directies, schoolbesturen en ouderraden over het financieel beleid van een school.FINANCIEEL BELEID
Katrien Tonnard is master in godsdienstwetenschappen. Zij was lector godsdienst aan de Arteveldehogeschool. Thans is zij godsdienstinspecteur voor de regio Aalter – Deinze – Vlaamse Ardennen. Zij werkte mee aan het Werkplan godsdienst voor de kleuterschool.GODSDIENST
Eric Van Laere is master in de opleidings- en onderwijswetenschappen. Hij was pedagogische adviseur en coördineerde als hoofdbegeleider de pedagogische begeleiding basisonderwijs van het bisdom Gent. Hij behartigde eveneens de begeleiding van de scholengemeenschappen. Nu is hij onderwijsinspecteur.SCHOOLMANAGEMENT EN KWALITEITSZORG IN HET ONDERWIJS
Hein Van Renterghem is master in de godsdienstwetenschappen. Hij was achtereenvolgens leraar, docent aan de Kaho Sint-Lieven,lerarenopleiding en inspecteur-adviseur r.k.-godsdient. Nu is hij inspecteur-adviseur-coördinator voor r.k.-godsdienst voor het onderwijs in het bisdom Gent. Hij is lid van de raad van bestuur van het KHIVO en rector. In de DHOS-opleiding verzorgt hij bij elke module een introductiesessie.FUNDAMENTEN VAN HET SCHOOLEIGEN OPVOEDINGSCONCEPT